El Programa de Formació Contínua per a entrenadors/es de la FBCV es posa en marxa per a continuar impulsant la formació a tots els nivells i sobre temàtiques de tota mena. Tal com ja es va avançar aquesta setmana (ampliar informació), en la temporada 2021-2022 el Programa realitzarà una forta aposta per la formació online que tan bé ha funcionat aquest últim any i dirigirà la formació presencial cap a tallers monogràfics i esdeveniments significatius, complementant totes aquestes activitats amb la publicació periòdica d'articles en #fbcvBlog.

Ens agradaria compartir amb tots un breu resum de l'anàlisi que realitzem del Programa de Formació Contínua 2020-2021, a partir del qual s'ha creat tota la nova programació per a la 2021-2022. Pots accedir a la publicació en #fbcvBlog. Continuem avançant junts en la formació!

Nos gustaría compartir con todos un breve resumen del análisis que realizamos del Programa de Formación Continua 2020-2021, a partir del que se ha creado toda la nueva programación para la 2021-2022. Puedes acceder a la publicación en #fbcvBlog. ¡Seguimos avanzando juntos en la formación!