Política de privacitat

La privacitat és important per a la FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FBCV). Aquesta declaració conté les pràctiques relacionades amb el tractament de la informació personal en les pàgines Web de la FBCV, com la classe de dades que es recopilen, el seguiment, l'ús i la divulgació d'aquests.

En la FBCV entenem que la privacitat i la seguretat de la seua informació personal és extremadament important. Per això, aquesta política estableix el que fem amb la seua informació i el que fem per a mantindre-la segura. També explica on i com recopilem la seua informació personal, així com els seus drets sobre qualsevol informació personal que tinguem sobre vosté.

Aquesta política s'aplica a vosté si utilitza a través de les nostres aplicacions mòbils o d'una altra manera utilitzant qualsevol de les nostres pàgines Web o interactuant amb nosaltres en els mitjans socials (els nostres “Serveis”).

Aquesta política defineix el nostre ferm compromís a protegir la seua informació personal.

Per tant, recomanem ferventment que la lliges i acceptes la nostra política de privacitat abans de continuar navegant.

Aquesta política de privacitat ha sigut actualitzada per última vegada el 17 de maig de 2019.

1. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

D'acord amb el que s'estableix en REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant RGPD) l'informem que les dades personals que s'obtinguen com a conseqüència del seu enviament de dades personals seran processats pel següent Responsable del Tractament:

 • Raó social: FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FBCV)
 • Residència: Espanya
 • Telèfons: 96 346 50 01
 • E-mail: [email protected]
 • Domicili: Carrer Monestir de Poblet , 14-1r-3a de València 46015 (València).
 • N.I.F/C.I.F.: G46396156
 • Objecte: Activitats Associatives Diverses

Qui és el Delegat de Protecció de Dades de la FBCV? i com pots contactar amb ell?

El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en la FBCV i s'encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podràs contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de la FBCV en la següent adreça:

Contacte DPO: [email protected]

2. Principis generals de privacitat

Quan recopilem i processem la seua informació personal, ens guiem pels següents principis pràctics:

 • Les dades personals són tractats de manera justa, legal i transparent.
 • Les dades personals es recullen amb finalitats específics, explícits i legítims i no són tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Les dades personals són adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per als quals es produeix el tractament.
 • Les dades personals han de ser exactes i actualitzats. Les dades inexactes seran actualitzats o esborrats.
 • Les dades personals han de mantindre's en un format identificable per a no més del necessari.
 • Les dades personals es mantenen assegurances a través de mesures tècniques i organitzatives adequades i eficaces contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o mal accidental, mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades (“integritat i confidencialitat”).
 • Estem compromesos amb els principis de protecció de dades per disseny i protecció de dades per defecte.

3. Com recollim les teues dades personals i com s'utilitzen

 • De vosté directament: Pot visitar la nostra pàgina Web sense dir-nos qui és vosté i sense revelar cap informació personal sobre vosté. No obstant això, per a proporcionar un servei complet, el més freqüent és recopilar informació personal. Per exemple, recopilem informació sobre vosté quan realitza una consulta d'informació a través dels formularis de contacte o quan se li assigna un compte d'accés. Els tipus d'Informació que recopilem poden incloure adreça de correu electrònic, nom i cognoms, localitat i número de telèfon.
 • De les cookies: També podem recopilar informació de “cookies” que puguem guardar en la seua computadora o dispositiu mòbil. Les cookies són xicotets arxius de dades emmagatzemades en el disc dur o en la memòria del dispositiu. Per a més informació sobre l'ús i finalitats de les cookies que utilitzem en la pàgina Web https://www.fbcv.es/ pot accedir a la nostra política de cookies. No obstant això, vosté pot canviar les opcions del seu navegador per a deixar d'acceptar cookies o preguntar-li abans d'acceptar una cookie de les pàgines Web que visita. No obstant això, si no accepta cookies, és possible que no puga utilitzar tots els aspectes dels nostres serveis. La nostra Declaració de cookies.
 • Registres: Podem registrar certa informació i emmagatzemar-la en arxius de registre quan interactues amb els nostres Serveis. Aquesta informació pot incloure el protocol d'Internet (IP) o altres adreces de dispositiu o números d'identificació, així com el tipus de navegador, proveïdor de serveis d'Internet, etc.

4. Suposats on la nostra Web sol·licita les teues dades personals

 • Quan es procedeix a la subscripció a la newsletter d'https://www.fbcv.es.
 • Quan es realitzen comentaris en els posts publicats en el blog.
 • Quan es registra com a usuari de la nostra plataforma.
 • Quan es realitzen consultes a través del formulari de contacte o a través del nostre correu electrònic.
 • Quan se sol·liciten qualsevol dels serveis i/o productes que oferim.
 • Quan es procedeix a la inscripció en els diferents esdeveniments i cursos de la nostra Web.

5. Finalitats, bases legals, terminis de conservació i destinataris per als quals tractem les teues dades personals

En la FBCV tractem les dades necessàries per a gestionar i optimitzar els nostres serveis i relacions comercials de cara als nostres federats, usuaris, clients. A més, també usem aquesta informació per a enviar publicitat d'interés als usuaris, relacionada amb els nostres productes, novetats, ofertes i promocions.
Els tractaments els hem classificats segons els serveis, finalitats i col·lectius per als quals hem tractats les seues dades i que exposem a continuació:

6. Mesures de seguretat adoptades en relació amb el tractament de les dades personals

La FBCV informa que implanta i aplica mecanismes i mesures de seguretat tant tècniques com organitzatives adequades per a garantir un nivell de seguretat del tractament adequat al risc.

Per a això, la FBCV sobre la base d'una avaluació objectiva ha identificat, analitzat i avaluat els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques (fase d'avaluació de riscos) i, conseqüentment, la FBCV en la fase de tractament dels riscos a aplicat mecanismes i mesures de seguretat oportunes i eficaces per a eliminar o mitigar els riscos identificats en la fase d'avaluació de riscos. En concret s'adopten mesures tècniques i organitzatives apropiades i efectives per a mitigar els riscos de destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Igualment, la FBCV garanteix a l'usuari el compliment del deure de secret professional i confidencialitat respecte de les dades personals dels usuaris i del deure de guardar-los.

7. Drets de l'Interessat

Com a usuari podràs dirigir les seues comunicacions i exercitar els teus drets ARC seguint les formalitats imposades per imposades pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

En totes les nostres operacions relacionades amb la seua privacitat, ens esforcem per complir amb la normativa actual, la qual conté una sèrie de drets per a l'interessat que a continuació enumerem:

Els seus drets Què significa?
Dret d'informació Té dret al fet que se li presente la informació clara, concisa, transparent i fàcil d'entendre sobre la forma en què usem les seues dades personals i sobre els seus drets. Li facilitem aquesta informació en aquesta Política en el punt 5.
Dret d'accés Té dret a accedir a les dades personals que tenim de vosté (amb certs límits).

Les sol·licituds manifestament infundades, excessives o repetitives podran no ser ateses.

Per a exercir aquest dret, pose's en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans a baix indicats.

Dret de rectificació Té dret a fer que es rectifiquen les seues dades personals quan siguen inexactes o hagen deixat de ser vàlids o a fer que es completen quan siguen incomplets.

Per a exercir aquest dret, pose's en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans a baix indicats. Si té un compte, pot resultar més senzill que els corregisca vosté mateix mitjançant la modificació del seu perfil.

Dret de supressió / dret a l'oblit En determinats casos, li correspon el dret a fer que les seues dades personals siguen esborrats o eliminats. Cal assenyalar que no es tracta d'un dret absolut, ja que podrem tindre motius legals o legítims per a conservar-los.

Si desitja que suprimim les seues dades personals, pose's en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans a baix indicats.

Dret d'oposició al màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils Pot donar-se de baixa de les nostres comunicacions de màrqueting directe en qualsevol moment.

La forma més senzilla per a poder de donar-se de baixa és fent clic sobre l'enllaç “Donar-se de baixa” en qualsevol correu electrònic o comunicació que li enviem. Si no, sempre pot enviar-nos un correu electrònic a: [email protected] o telefonar al 96 346 50 01.

Per a oposar-se a l'elaboració de perfils, pose's en contacte amb nosaltres pels mitjans a baix indicats.

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan el tractament de dades estiga basat en el consentiment En el cas que s'haja atorgat el consentiment per a alguna de les finalitats informades i determinades en els tractaments als quals fem referència l'informem que té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Per a informar-se que tractaments estan basats en el consentiment, li remetem al punt 5 de la present política.

Si desitja retirar el seu consentiment, pose's en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans a baix indicats.

Dret d'oposició al tractament basat en la satisfacció d'interessos legítims Pot oposar-se en qualsevol moment al fet que tractem les seues dades quan el tractament estiga basat en la satisfacció d'interessos legítims. Per a informar-se que tractaments estan basats en el consentiment, li remetem al punt 5 de la present política.

Si desitja exercir aquest dret, pose's en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans a baix indicats.

Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control Així mateix, l'informem que quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la manera d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conéixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l'AGPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid.

No dubte a posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans a baix indicats abans de presentar una reclamació davant l'autoritat competent en matèria de protecció de dades.

Dret a la portabilitat de les dades Té dret a rebre les dades personals que li incumbisquen i que ens haja facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, per a poder transmetre'ls a un altre responsable del tractament, quan el tractament estiga basat en l'execució d'un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitze per mitjans automatitzats. Per a informar-se que tractaments estan basats en el consentiment, li remetem al punt 5 de la present política.

Per a més informació, pose's en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans a baix indicats.

Dret de limitació del tractament Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades. Si exerceix aquest dret, el tractament de les seues dades estarà subjecte a limitacions, per la qual cosa podrem emmagatzemar-los, però no podrem continuar usant-los ni tractant-los.

Aquest dret sol pot exercir-se en determinades circumstàncies definides pel Reglament General de Protecció de Dades, com segueix:

 • que l'interessat impugne l'exactitud de les dades personals, durant el termini que permeta al responsable verificar l'exactitud d'aquests;
 • que el tractament siga il·lícit i l'interessat s'opose a la supressió de les dades personals i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús;
 • que el responsable ja no necessite les dades personals per a les finalitats del tractament, però l'interessat els necessite per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions;
 • que l'interessat s'haja oposat al tractament en virtut de l'article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Si desitja exercir aquest dret, pose's en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans a baix indicats.

Dret a la desactivació de Cookies. En qualsevol moment pots procedir a la desactivació dels Cookies. Per norma general la configuració dels navegadors d'Internet sol estar disposada per defecte per a acceptar Cookies, no obstant això, pot desactivar-les fàcilment canviant la configuració del navegador.

Moltes de les cookies s'utilitzen per a millorar la usabilitat o funcionalitat de les pàgines Web, per tant, si les deshabilita pot impedir-li gaudir de la totalitat o part dels serveis prestats a través de la nostra Web, pot ser que tinga problemes d'usabilitat o que tinga problemes amb la seua sessió en cas d'iniciar una.

Si desitja limitar o bloquejar totes les cookies establides per les nostres pàgines Web (el que podrà impedir-li usar certes parts de la Web) o per qualssevol altres Web/aplicacions, pot fer-ho a través de la configuració del seu navegador.

 

Com pot exercitar els seus drets de protecció de dades?

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça Carrer Monestir de Poblet , 14-1r-3a de València 46015 (València), o al següent e-mail: [email protected] indicant en l'assumpte “RGPD València”. Haurà d'especificar quin dels drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d'aquest. Si vol disposar d'un model per a això podrà:

8. Tractament de categories especials de dades personals i dades personals relatives a condemnes i infraccions penals

En la formalització dels camps de text lliure no es permet la introducció d'informació personal relativa a dades personals que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d'una persona física, així com dades personals relatives a condemnes i infraccions penals. En cas d'introduir alguna informació relativa als aspectes esmentats en qualsevol dels nostres formularis o a través del correu electrònic seran immediatament esborrats dels nostres sistemes d'informació sense poder atendre la consulta realitzada, ja que tals dades no són necessaris ni pertinents per a les finalitats determinades en els tractaments d'aquesta Web.

9. Enllaços a altres pàgines Web

A vegades li proporcionem enllaços a altres pàgines Web, però aquestes pàgines Web no estan sota el nostre control. Per tant, no serem responsables davant vosté per qualsevol problema que sorgisca en relació amb l'ús de les seues dades personals, el contingut de la pàgina Web o els serveis que li ofereixen aquestes pàgines Web. Per tant, et recomanem que consulte la política de privacitat i els termes i condicions de cada pàgina Web per a veure com cada proveïdor pot processar la seua informació.

10. Qualitat de les dades

Amb la finalitat de complir amb els principis de la privacitat, especialment la qualitat de les dades de la FBCV l'informem que solament ha de facilitar-nos les seues pròpies dades personals i no els d'una altra persona, llevat que la represente legalment. Així mateix, per a optimitzar la qualitat de la informació necessitem que les seues dades facilitades siguen correctes, actuals, exactes i vertaders.

En el cas que les dades que ens facilita siguen d'una altra persona que no representa o que les seues pròpies dades o els de l'altra personal que representa siguen falsos, erronis, no actuals, o inadequats vosté serà responsable enfront de qualsevol mal, directe i/o indirecte que cause a tercers o a la FBCV.

Les dades sol·licitades per l'Usuari indicats amb un asterisc (*) seran els estrictament necessaris per a poder posar-se en contacte amb l'Usuari. En cap cas el fet de no proporcionar més dades que els estrictament necessaris suposarà un minvament en la qualitat del servei.

11. Dades de menors d'edat o incapacitats

L'ús del Servei no està permés als menors d'edat, per la qual cosa si és menor de 14 anys, li preguem que es renuncie a utilitzar els serveis de la nostra Web o ho realitze a través dels pares o tutors legals.

La FBCV podrà sol·licitar informació o documentació addicional amb la finalitat de verificar l'edat de l'interessat, tenint en compte la tecnologia disponible.

12. Actualització de dades

L'usuari és l'única font d'informació de les seues dades personals, per la qual cosa la FBCV, li prega que, amb la finalitat de mantindre les seues dades actualitzades i llocs al dia en tot moment d'acord amb els principis de la RGPD, comunique a l'adreça indicada per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, qualsevol variació d'aquests, així com el cessament de la seua activitat en l'entitat a la qual representa si escau, per a procedir a la cancel·lació i/o tractament històric d'aquests.

13. Consentiment per a enviaments publicitaris.

Segons la Llei LSSI, la FBCV no enviarà comunicacions comercials per e-mail o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no hagueren sigut autoritzades pel destinatari de les mateixes a través dels sistemes d'autorització utilitzats per la FBCV.

En el cas d'aquells usuaris amb els quals existisca una relació contractual prèvia, la FBCV sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la FBCV que siguen similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l'usuari pot sol·licitar l'exclusió de manera voluntària a no rebre més informacions comercials a través dels canals d'Atenció al Client després d'acreditar la seua identitat, o donant-se de baixa des del propi e-mail publicitari.

14. Xarxes Socials

En fer-te fan, seguidor o anàleg de la FBCV en les diferents xarxes socials i en el context d'aquest tractament has de tindre en compte que la FBCV únicament pot consultar o donar de baixa les teues dades de forma restringida en tindre un perfil específic. Qualsevol rectificació de les teues dades o restricció d'informació o de publicacions has de realitzar-les a través de la configuració del teu perfil o usuari en la pròpia xarxa social. Per defecte consents:

 • El tractament de les teues dades personals a l'entorn d'aquesta xarxa social i conforme a les seues polítiques de Privacitat.
 • l'accés de la FBCV a les dades contingudes en el teu perfil o biografia, depenent de la configuració que tingues de la teua privacitat en cada xarxa, aquests seran més o menys amplis.
 • Al fet que les notícies publicades sobre els nostres esdeveniments, o els nostres comentaris puga aparéixer en el teu mur o biografia.
 • A rebre comunicacions sobre els nostres productes/esdeveniments.

Si vols deixar de seguir-nos, només has de punxar l'opció “Deixar de ser fan” o “deixar de seguir”.

15. Modificació de la present política de privacitat

La FBCV es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament els usuaris dels canvis que en ella es produïsquen.

La utilització ininterrompuda de la FBCV per part de l'Usuari constituirà una ratificació del present document, amb les modificacions i canvis que s'hagueren introduït.

Per les mateixes raons anteriorment esmentades, la FBCV es reserva el dret de modificar o interrompre el Servei de la FBCV FBCV en tot o en part, havent mediat o no notificació a l'usuari. La FBCV no serà responsable davant l'Usuari ni davant tercers per haver exercitat el seu dret de modificar o interrompre el Servei de la FBCV.

X
X
X