Esta temporada l'Àrea Arbitral de la FBCV ha apostat per una important renovació que ha tingut molt bon acolliment tant entre els àrbitres i oficials de taula amb més experiència a la seua esquena com sobretot entre aquells aspirants que enguany han decidit gaudir per primera vegada del món de l'arbitratge.

Entre els canvis introduïts, el més visible per a tots és de caràcter extern, ja que s'ha produït una renovació de la indumentària arbitral a càrrec de Rasán, nou proveïdor de la Federació.

Però les principals novetats han arribat a nivell intern, posant en marxa diverses iniciatives per a millorar el funcionament d'esta Àrea tan important per al bàsquet, tractant de facilitar la labor que desenvolupen els àrbitres i oficials de taula i dotar-los de les ferramentes necessàries per a una millora continuada.

S'ha escomés una gran renovació sobretot en la formació, a través de l'Escola d'Arbitratge i l'Escola d'Oficial de Taula, convocant nous Cursos d'Accés que contemplen notables millores, com el major pes atorgat a la part pràctica i la creació de la figura del tutor, que s'encarrega de fer el seguiment individualitzat de cada àrbitre i oficial de taula, guiant-lo en tot el procés formatiu, incloent-hi els seus primers partits en les competicions.

La figura del tutor és l'aspecte que més han valorat els àrbitres i oficials de taula en la seua estrena en el món de l'arbitratge. Una iniciativa que busca orientar-los en els seus primers passos en les pistes, acompanyant-los en els encontres i resolent tots els dubtes que pogueren sorgir en este nou camí.

El bàsquet de la Comunitat Valenciana no para de créixer i els àrbitres i oficials de taula són un col·lectiu imprescindible per al nostre esport. Per això, en els pròxims mesos es convocaran nous cursos d'Arbitratge i d'Oficial de Taula per a continuar també amb el creixement en este àmbit, donant-se la circumstància a més de que ara les llicències d'entrenador/a, jugador/a i delegat/da són totalment compatibles amb la d'arbitratge.

Descobreix l'Àrea Arbitral FBCV