D'acord amb la Resolució de 23 d'abril de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a partir d'aquest dilluns 26 d'abril s'incorporen noves mesures en la pràctica esportiva:

Accés del públic

  • Es permet l'accés del públic a les competicions i esdeveniments esportius amb un aforament màxim del 50%. Entre els grups de convivència haurà de mantindre's un seient de distància en la mateixa fila en cas de seients fixos, o 1,5 metres de separació si no hi ha seients fixos. En tot cas, el públic no podrà superar el límit de 1.000 persones assistents quan la competició es celebre en instal·lacions esportives obertes i de 500 quan siguen tancades.
  • Els entrenaments continuaran celebrant-se SENSE públic. Únicament es permet l'accés d'un adult acompanyant per cada esportista menor d'edat.

Ús de mascareta

  • Es prohibeix l'ús de mascareta durant la pràctica esportiva d'intensitat, tant en entrenaments com en partits.

Ús de vestuaris i dutxes

  • L'ús de vestuaris i dutxes tindrà un aforament màxim permés del 50% respecte a l'aforament ordinari.

Pel que fa a l'accés de públic i ús de vestuaris i dutxes, el propietari de cada instal·lació esportiva podrà, en l'ús de les seues atribucions, restringir (mai ampliar) les determinacions que recull la Resolució.