Uns cursos al setembre i altres a l'octubre. Eixos són els mesos en què es formaran els pròxims àrbitres i oficials de taula. Es tracta de dues convocatòries diferents perquè t'inscrigues en les dates que millor s'ajusten a tu.

En cualquier caso, ambos cursos coinciden con el inicio de la nueva temporada, puesto que el objetivo es que todos los aspirantes, una vez aprueben los contenidos teóricos, tengan la oportunidad de incorporarse al Comité Técnico Arbitral (CTA) y por tanto puedan actuar en los encuentros de esta misma temporada, tanto de las Competiciones FBCV como de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

Aquests són els cursos convocats que et permetran convertir-te en Oficial de Taula, Àrbitre col·laborador o Àrbitre. Tots seran 100% online:

  • COM - Curs d'Oficial de Taula
  • CIAR – Curs d'Iniciació a l'Arbitratge
  • CAR – Curs d'Arbitratge

Información i inscripcions Cursos CTA