Aquest divendres 29 de gener finalitza el termini per a presentar la sol·licitud d'ajudes per a les entitats participants a IR durant la temporada 2020/2021, convocades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

L'objecte d'aquestes ajudes és fomentar i donar suport a les entitats amb equips participants en els XXXIX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'Iniciació al Rendiment, dirigint-se al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, així com les de desplaçaments.

L'adaptació dels Sistemes de Competició publicats el passat 15 de gener de 2021 implica una reducció de la competició en Iniciació al Rendiment en la temporada 20-21 i en aplicació dels criteris econòmics publicats per la FBCV sobre aquest tema, s'han reduït les quotes de participació en les diferents categories, per la qual cosa s'ha emés un nou certificat amb els imports actualitzats. De tal forma que aquelles entitats que no hagen presentat encara la sol·licitud, el nou certificat disponible en l'Oficina Web serà l'únic vàlid per a presentar en la Direcció General de l'Esport. Els qui ja ho hagen presentat, no és necessari fer cap gestió, ja que des de la FBCV enviarem a la Direcció General de l'Esport els nous certificats.

Les sol·licituds d'ajudes es realitzaran exclusivament on-line, per la qual cosa serà necessari disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.

Consulta tota la informació.