Comunitat de Famílies és un programa d'ajudes de la Fundació Trinidad Alfonso que es desenvolupa amb la finalitat d'evitar que cap menor d'edat abandone, o no s'inicie, en la pràctica esportiva per raons económiques.

L'objectiu principal del programa Comunitat de Famílies és ajudar les famílies a afrontar la totalitat o part de les despeses que comporta la pràctica esportiva federada dels seus fill/es menors d'edat. Aquesta ajuda es destinará a sufragar la quota anual del club esportiu al qual pertanguen.

La iniciativa es durà a terme per última vegada aquesta temporada i va dirigida a famílies o unitats de convivència amb esportistes nascuts/des a partir de l'1 de gener de 2005 residents en la Comunitat Valenciana que complisquen amb, almenys, un dels següents requisits:

a)  Reben la Renda Valenciana d'Inclusió.

b)  Són beneficiaris de la Beca menjador de la Generalitat Valenciana (en cas que l'esportista curse l'ESO o Batxiller en centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, podrà acollir-se a l'ajuda si algun germà/na és beneficiari de la Beca menjador de la Generalitat Valenciana).

Tots dos progenitors, o un d'ells (només en cas de família monoparental) estan en atur, afectats per ERTE o reben la prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi.

Dates a tindre en compte:

  • Del 15 de setembre al 15 d'octubre. Les famílies poden sol·licitar l'ajuda a través del seu Club.
  • De l'1 al 31 d'octubre. Els clubs hauran de presentar a la FBCV la sol·licitud de les ajudes que, al seu torn, les entitats hagen rebut prèviament per part de les famílies dels esportistes.

Aquesta sol·licitud del Club amb totes les peticions dels seus esportistes es realitzarà a través de l'Oficina Web. Per tant, no ha de remetre's cap mena de documentació per correu electrònic o qualsevol altra via, sinó que únicament serà tramitada la documentació presentada a partir del dia 1 d'octubre a través de l'Oficina Web.

Tota la documentació quedarà custodiada per la FBCV, no facilitant-se cap dada personal. Únicament es comunicarà a la Fundació Trinidad Alfonso com a promotora del projecte el nombre d'esportistes (i el seu número de document identificatiu) que compleixen els requisits en cada Club.

Per a beneficiar-se de les ajudes és necessari que l'esportista haja nascut a partir de l'1 de gener de 2005 i pertanga a un Club participant en les competicions Júnior, IR, Jocs Esportius de l'Ajuntament de València, Jocs Esportius de l'Ajuntament de Castelló o Jocs Esportius de l'Ajuntament d'Alacant en la temporada 2022-2023.

Bases reguladoras
Documento Solicitud Familia-Club
Documento Solicitud Club-FBCV