Després de la parada de les competicions en totes les categories FBCV i IR, tal com indica la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la Resolució de 19 de gener de 2021, i en espera de conéixer com i quan serà el retorn de l'activitat, per les dates en les quals ens trobem ha sigut necessari prendre dues decisions referent a la possibilitat de tramitació de llicències en el que resta de temporada 2020-2021.

L'article 4.1.2 de les Normes de Competició de la FBCV fa referència a la data límit per a tramitació de llicències en el curs d'una temporada, indicant: “Que s'autoritzarà a un jugador el canvi d'equip, qualsevol que siga la seua categoria i nivell de competició, fins a les 14.00 hores de l'últim dia hàbil, entre dilluns i divendres, del mes de febrer.” Referent a això, s'ha decidit ampliar el termini per a la tramitació de llicències fins al 30 d'abril a les 14.00 h. per al canvi d'equip d'un jugador/a, qualsevol que siga la seua categoria i nivell de competició.

Superat aquest termini, es tramitaran fins a la fi de cada competició, sol·licituds de llicències de:

  • jugadors que procedisquen d'un equip de Categoria/Campionat de nivell inferior.
  • jugadors que no hagen tramitat llicència en la present temporada.
  • jugadors que, havent sigut donats de baixa en eixe equip, no hagen tramitat llicència en cap altre equip des de la tramitació de la baixa.
  • entrenadors, assistents i DC.

Per a la Fase d'Ascens a la LF-2 des de 1ª Divisió Femenina i per als Campionats d'Espanya de Clubs Júnior, Cadet, Infantil i Campionat d'Espanya de Seleccions Mini la FEB també ha ampliat el termini per a les llicències d'aquells jugadors que hagen sigut donats d'alta pels seus clubs respectius fins a les 14.00 hores del 30 d'abril.

Por otro lado, todas las competiciones FEB mantienen la fecha prevista en la normativa, es decir, hasta las 14.00 horas del 26 de febrero, por lo que tendrán que tener tramitada su licencia antes de la fecha indicada.

Una vez finalizado el plazo para inscribir licencias en cualquier categoría nacional, no se permitirá la alineación de ningún jugador de categoría nacional o autonómica cuya documentación no esté presentada en la FEB antes de finalizar el mencionado plazo de inscripción (artículo 144 del Reglamento General y de Competiciones), entrenadores que provengan de la misma competición ni alinear ningún jugador que provenga de categorías autonómicas que no haya sido autorizado por el Departamento de Licencias de la FEB y que no figure en el listado adicional de jugadores.

D'altra banda i amb la finalitat de facilitar el funcionament dels equips i clubs a causa de les circumstàncies que s'estan tenint al voltant d'aquesta temporada i en concret l'alt nombre d'ajornaments, la FBCV deixa sense efecte (per a les categories IR i FBCV) el que es disposa en l'article 90 del Reglament General i de Competicions on es fa referència a alineació de jugadors que tinguen la llicència tramitada amb posterioritat a la data prevista en el calendari oficial. D'aquesta manera, jugadors amb llicències tramitades amb posterioritat a la data prevista en el calendari oficial podran alinear-se en encontres ajornats, complint amb la resta de requisits que assenyalen les normes per a poder alinear-se.