La FBCV se suma a la Comunitat de l’Esport al costat del conjunt de Federacions Autonòmiques. Així, el bàsquet de la Comunitat Valenciana podrà beneficiar-se d'una sèrie de projectes promoguts per la Fundació Trinidad Alfonso que busquen ajudar diferents sectors de l'esport a recuperar la seua activitat habitual.

Un dels programes que es desenvoluparan és el "Programa Actívate Familias", del qual ja han sigut publicades les Bases Reguladores. Aquesta iniciativa, que naix en el context de la crisi sanitària i econòmica provocada pel COVID-19 i que pretén que cap menor d'edat abandone o no s'inicie en la pràctica esportiva per raons econòmiques, té com a objectiu ajudar les famílies a afrontar la totalitat o part de les despeses que comporta la pràctica esportiva federada dels seus fill/es menors d'edat. Aquesta ajuda es destinarà a sufragar la quota anual del club esportiu al qual pertanguen.

La Fundació assignarà fins a 150 euros per cada esportista menor d'edat i que complisca algun d'aquests tres requisits:

  1. Rebre la Renda Valenciana d'Inclusió.
  2. Rebre la Beca menjador de la Generalitat Valenciana (en cas que l'esportista curse l'ESO o Batxiller en centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, podrà acollir-se a l'ajuda si algun germà és beneficiari de la Beca menjador de la Generalitat Valenciana)
  3. Pare i mare (tots dos) o un d'ells (en cas de família monoparental) estan en atur o afectats per un ERTO o reben la prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi.

Les famílies interessades a sol·licitar l'ajuda podran fer-ho a través dels seus clubs en dos períodes:

  1. Del 15 de setembre al 15 d'octubre de 2021.
  2. Del 15 de novembre de 2021 al 14 de gener de 2022.

La FBCV establirà un procediment perquè els Clubs presenten la sol·licitud de les ajudes. Una sol·licitud d'ajudes que, tanmateix, les entitats hauran rebut prèviament per part de les famílies dels esportistes. Cal recordar que per a beneficiar-se de les ajudes és necessari que l'esportista haja nascut a partir de l'1 de gener de 2004 i forme part d'un Club participant en les competicions Júnior, IR, Jocs Esportius de l'Ajuntament de València o Jocs Esportius de l'Ajuntament de Castelló en la temporada 2021-2022.