Aquest dijous 1 de setembre es desplacen a la ciutat de Roma, a Itàlia, els representants del Logos Basket Sedaví Luis Sáez i Jaime Fernández, els qui al costat de María Evangelista constitueixen l'equip motor de l'entitat de cara a la seua participació en el projecte Be Active for Greener Sport (BAGS). Aquest desplaçament constitueix el primer de diverses trobades amb els seus parells dels altres països participants per a posar idees en comú i i impulsar aquesta iniciativa que sorgeix de la anàlisi de la profunda i a vegades implícita i infravalorada connexió entre l'esport i el medi ambient vist des d'una doble perspectiva:

a) l'impacte que els esdeveniments esportius (tant els entrenaments com les competicions) tenen en el medi ambient.

b) el paper que els actors de l'esport poden exercir per a sensibilitzar i contribuir a comportaments més sostenibles. Encara que l'impacte de l'esport en el medi ambient a nivell professional i a nivell de grans esdeveniments esportius és major i més evident, també les competicions esportives, els entrenaments i altres esdeveniments associats a l'esport de base generen un impacte mediambiental que, en la majoria dels casos, se subestima.

Aquesta subestimació, segons el parer dels impulsors del projecte BAGS, no només produeix un augment de costos per als clubs esportius que no segueixen principis sostenibles a curt termini, sinó també a tot el medi ambient i els seus habitants a mitjà i llarg termini. I així, en aquest context, els objectius són:

1) formar i equipar a 26 entrenadors, professors, voluntaris i gestors, implicats en l'àmbit esportiu a nivell de base, perquè desenvolupen i mantinguen un enfocament sostenible a l'hora d'organitzar les activitats diàries del seu club esportiu.

2) fomentar la participació dels nouvinguts a l'esport com a voluntaris, involucrant-los en activitats ecològiques i compartint pràctiques per a adoptar comportaments ambientalment sostenibles.

3) desenvolupar una política mediambiental sostenible que continga els principis i compromisos identificats a través del projecte i que puga ser adoptada pels clubs, començant pels implicats.

4) sensibilitzar sobre l'impacte de l'esport i els seus esdeveniments/activitats/competicions socials associades sobre el medi ambient i consells pràctics sobre com previndre'ls i mitigar-los.

Les entitats participants en el Projecte Bags són:

  • Organizzazione per L’Educaziones Allo Sport (Itàlia)
  • Logos Basket Sedaví (Espanya)
  • Asociatia Umanista Romana (Rumanía)
  • European Non-Governmental Sports Organisation (EU)

Participant al projecte “Be Active for Greener Sport (BaGS)”, les quatre entitats busquen conscienciar sobre la profunda relació entre el medi ambient i l'esport, secundant noves actituds en l'àmbit esportiu a nivell de base projectant-se més enllà. En particular, en l'arrancada es comencen a considerar tres aspectes principals d'aquesta relació:

L'impacte que l'esport té sobre el medi ambient i el clima i sobre els seus canvis.

L'impacte que els canvis mediambientals i climàtics tenen en l'esport.

El paper de l'esport com a eina de transmissió de valors i de canvi de comportaments.

El Logos Basket Sedaví explica que des que inaugurara en la temporada 20-21 la secció “negres taronges,…i verds” va declarar públicament una intenció que es venia gestant en el club. Una pràctica esportiva, en aquest cas el bàsquet, que incorporara dins dels valors a promoure, els valors mediambientals.

Amb xicotetes píndoles es van impulsar els valors verds en el club, com per exemple fomentar l'ús de “tuppers” amb els berenars dels jugadors, el reciclatge de les pilotes ja descartades, la reducció de plàstic en els encontres que organitzava el club o la no utilització de botelles d'aigua d'un sol ús.

Totes aquestes activitats no van arribar a vertebrar-se en un programa, i és per això que en Logos veuen en aquest projecte europeu l'oportunitat d'executar de manera organitzada i metòdica les bones pràctiques que minimitzen l'impacte de la pràctica esportiva en el medi ambient alhora que atraguen a aquells esportistes interessats per solucionar la complicada situació climàtica a partir de microaccions, i vegen un valor en el que li ofereix el club.

És un valor addicional i diferencial el que el Club pretén oferir a eixos dos grups de persones: els esportistes interessats pel medi ambient, i els ambientalistes interessats per l'esport… al costat de les seues respectives famílies.