Comunitat de Famílies és un programa d'ajudes de la Fundació Trinidad Alfonso que naix amb la finalitat d'evitar que cap menor d'edat abandone, o no s'inicie, en la pràctica esportiva per raons econòmiques.

L'objectiu principal del programa Comunitat de Famílies és ajudar les famílies a afrontar la totalitat o part de les despeses que comporta la pràctica esportiva federada dels seus fill/es menors d'edat. Aquesta ajuda es destinará a sufragar la quota anual del club esportiu al qual pertanguen.

La iniciativa va dirigida a famílies o unitats de convivència amb esportistes nascuts/des a partir de l'1 de gener de 2005 residents en la Comunitat Valenciana que complisquen amb, almenys, un dels següents requisits:

a)  Reben la Renda Valenciana d'Inclusió.

b)  Són beneficiaris de la Beca menjador de la Generalitat Valenciana (en cas que l'esportista curse l'ESO o Batxiller en centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, podrà acollir-se a l'ajuda si algun germà/na és beneficiari de la Beca menjador de la Generalitat Valenciana).

Tots dos progenitors, o un d'ells (només en cas de família monoparental) estan en atur, afectats per ERTE o reben la prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi.

La presentació de sol·licituds s'obrirà al setembre, però ja pots anar consultant les Bases del projecte amb tota la informació.