Aquesta setmana s'ha obert la segona finestra del Programa Activa't Famílies, la iniciativa de la qual s'està beneficiant el bàsquet de la Comunitat Valenciana després de la incorporació de la FBCV a la Comunitat de l’Esport al costat del conjunt de Federacions Autonòmiques.

El Programa Actívate Familias és un projecte promogut per la Fundació Trinidad Alfonso que naix en el context de la crisi sanitària i econòmica provocada pel COVID-19 i que pretén que cap menor d'edat abandone o no s'inicie en la pràctica esportiva per raons econòmiques. L'objectiu és ajudar les famílies a afrontar la totalitat o part de les despeses que comporta la pràctica esportiva federada dels seus fill/es menors d'edat. Aquesta ajuda es destinarà a sufragar la quota anual del club esportiu del qual formen part.

La Fundació assignarà fins a 150 euros per cada esportista menor d'edat i que complisca algun d'aquests tres requisits:

  1. Rebre la Renda Valenciana d'Inclusió.
  2. Rebre la Beca menjador de la Generalitat Valenciana (en cas que l'esportista curse l'ESO o Batxiller en centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, podrà acollir-se a l'ajuda si algun germà és beneficiari de la Beca menjador de la Generalitat Valenciana)
  3. Pare i mare (tots dos) o un d'ells (en cas de família monoparental) estan en atur o afectats per un ERTO o reben la prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi.

Un total de 74 beneficiaris rebran l'ajuda després d'haver presentat la sol·licitud en la primera finestra. I aquelles famílies que no van arribar a temps en eixe primer termini, tenen ara una nova oportunitat. Aquestes són les dates a tindre en compte:

  • Les famílies poden presentar la sol·licitud directament al seu Club fins al dia 9 de gener
  • Entre el 10 i el 14 de gener, els clubs podran presentar a la FBCV la sol·licitud de les ajudes que, al seu torn, les entitats hagen rebut prèviament per part de les famílies dels esportistes. Aquesta sol·licitud del Club amb totes les peticions dels seus esportistes es realitzarà a través de l'Oficina Web. Per tant, no ha de remetre's cap mena de documentació per correu electrònic o qualsevol altra via, sinó que únicament serà tramitada la documentació presentada a partir del dia 10 de gener a través de l'Oficina Web.

Tota la documentació quedarà custodiada per la FBCV, no facilitant-se cap dada personal. Únicament es comunicarà a la Fundació Trinidad Alfonso com a promotora del projecte el nombre d'esportistes (i el seu número de document identificatiu) que compleixen els requisits en cada Club.

Cal recordar que per a beneficiar-se de les ajudes és necessari que l'esportista haja nascut a partir de l'1 de gener de 2004 i forme part d'un Club participant en les competicions Júnior, IR, Jocs Esportius de l'Ajuntament de València o Jocs Esportius de l'Ajuntament de Castelló en la temporada 2021-2022.

Bases Reguladores
Requisits
Document Sol·licitud Família-Club
Document Sol·licitud Club-FBCV
Llistat d'esportistes sol·licitants