La Generalitat Valenciana ha publicat dos decrets que contemplen ajudes per als sectors més afectats per la crisi sanitària del COVID-19, entre els quals es reconeix l'activitat dels clubs esportius.

En el DOGV de 26 de gener es publica el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, pel qual s'aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesi en cada municipi per als sectors més afectats per la pandèmia. Han de ser els propis ajuntaments els que sol·liciten les ajudes a la Generalitat Valenciana i els qui posteriorment canalitzaran aquestes ajudes als sol·licitants de la seua localitat, per la qual cosa les entitats esportives han d'atendre les comunicacions que s'emeten des del seu propi consistori.

I en el DOGV de 2 de febrer es publica el Decret llei 17/2021, de 29 de gener, que desenvolupa el procediment per a presentar les ajudes de la modalitat 1 del Decret llei 2/2021, de 29 de gener. Existeixen tres modalitats d'ajudes, i en la primera d'elles (Ajudes directes destinades a les empreses i persones treballadores autònomes, compreses en els CNAE relacionats en l'annex) està inclòs el CNAE “9312-activitats dels clubs esportius”. El termini de sol·licituds s'obri aquest dijous 4 de febrer i es prolongarà fins al dia 17.