La FBCV va celebrar aquest passat dissabte a Alcalà de Xivert la seua Assemblea General Ordinària.

El president de la Federació, Salvador Fabregat, va obrir l'acte destacant la tornada a la normalitat de totes les competicions, que s'han pogut desenvolupar al 100% i a més amb màxim nombre d'equips inscrits tant en Sènior i Júnior com en les categories IR.

A continuació, es va aprovar el Projecte de Normes i Sistemes de Competició per a la temporada 2022-2023, tractant-se les esmenes presentades. Tot seguit es van aprovar els Comptes de Resultats, Balanç de Situació i Memòria Econòmica de l'Exercici 2022 i es van ratificar els nomenaments dels components dels òrgans disciplinaris. Finalment, es va procedir a la convocatòria del procés electoral, aprovant-se el reglament, nomenant-se a la Junta Electoral Federativa, dissolent l'Assemblea General i constituint-se la Comissió Gestora.

Entre les novetats aprovades per l'Assemblea General per a les Competicions 2022-2023, destaquen:

  • Requisits de participació. Reduir la moratòria de la temporada 21/22, de manera que els clubs que han de complir amb els requisits d'equips en la seua estructura podran deixar de complir amb la no inscripció d'un dels equips requerits.
  • Inscripció de jugadors/es. Mantindre la moratòria que permet tindre 15 llicències en Sènior Masculí 2a Zonal i Sènior Femení Preferent. En la resta de categories, el nombre de llicències actives es redueix a 14.
  • Entrenadors. S'elimina la moratòria en Júnior Femení Campionat Preferent. La titulació requerida s'estableix en Nivell 2.
  • Comité Tècnic Arbitral. Increments en les quantitats percebudes pel CTA en concepte de Drets, Desplaçament Mínim i Quilometratge.
  • 1a Divisió Masculina. S'amplia el nombre d'equips a 28.
  • 1a Divisió Femenina. Classificaran 16 equips de la Fase de Grups al Campionat 1a Divisió Femenina (modificació pendent de l'aprovació de FBRM).
  • Copa Preferent. Aquesta competició arribarà la pròxima temporada també a Sènior Masculí Autonòmic.
  • Júnior Femení. Es crea el Nivell 3, mantenint-se tres campionats en la Fase Campionats.