Els nostres cursos

Los cursos arbitrales te permitirán acceder al Área Arbitral. Es la vía única e imprescindible para que practiques baloncesto adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarias para poder realizar el trabajo de arbitraje y de anotación en los encuentros.

Presencial

Un horari adaptat a tu, per a compaginar-lo amb la teua vida personal i laboral.

No presencial

El material de la part no presencial està dividit en blocs de tres dies. A l'inici de cada bloc es publicarà el material i els test de les assignatures que corresponga segons la programació didàctica de l'assignatura, que l'alumne haurà de realitzar.

Adaptat a tu

Cada curs està compost per diferents assignatures, distribuïdes en unitats didàctiques organitzades en blocs de temps de tres dies.

Apunta't

Com són els nostres cursos?

L'equilibri perfecte entre la teoria i la pràctica, amb classes presencials i no presencials i un horari adaptat a les teues necessitats.

Cursos d'Arbitratge. Sent el bàsquet arbitrant.
81 horas
70 €
Apunta't
Cursos Oficial de Taula. Viu el bàsquet en primera línia.
21 horas
55 €
Apunta't

Requisits d’accés

Per a inscriure's als cursos de qualsevol nivell serà requisit necessari haver complit 14 anys el dia que s'inicia el curs, a més de ser espanyol, pertànyer a algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o haver sol·licitat la residència legal a Espanya en cas de ser estranger.

La inscripción a los cursos es compatible con las licencias FBCV de jugador, entrenador, asistente y delegado de campo que estén en vigor.

Els alumnes es consideraran admesos quan emplenen tots els passos de la inscripció, seguint estrictament l'ordre d'inscripció per a l'ocupació de les places disponibles.

X
X
X