Assistència Sanitària JECV

En aquest apartat trobaràs la informació relativa a l'assistència sanitària per a les llicències dels JECV (IR, Ajuntaments, etc.).

Nota: per a les llicències Sènior, Júnior i del Comité Tècnic Arbitral, consultar l'apartat d'Accident esportiu..

Assistència Sanitària

ProtocoloAsistenciaSanitaria2324

Part d’accidents JECV

ParteDeAccidente2324
X
X
X