El gran interés que ha despertat la nova convocatòria de Cursos d'Entrenador FBCV s'ha traduït en què a penes queden ja unes poques places en Nivell 1, mentre que la inscripció a Nivell 2 també avança a un fort ritme.

En tots dos nivells, els continguts s'impartiran 100% online, únicament els exàmens seran presencials. En el moment de la inscripció, l'alumne/a haurà de triar la seu on realitzarà l'examen d'entre les diferents opcions disponibles. A més, es triaran també els dies en què es rebrà la formació vídeo-presencial (en dimarts i dijous o en dissabtes).

Tots els cursos tindran una part teòrica i una part pràctica. Els continguts teòrics s'impartiran a través de dues vies:

  • Vídeo-presencial: classes telemàtiques en directe del professor de cada assignatura.
  • No Presencial: continguts accessibles a través de l'Aula Web FBCV, sense horari prefixat i amb avaluacions periòdiques tipus Test.

Informació i inscripcions Cursos d'Entrenador