La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat recentment la Resolució sobre la convocatòria d'ajudes destinades a entitats participants a IR en la temporada 2021/2022.

La Resolució pot consultar-se en el DOCV nº 9340 i les entitats disposen fins al 30 de setembre per a presentar la documentació requerida per a la justificació de l'ajuda (veure Article 13 de les Bases Reguladores). D'entre aquesta documentació, les entitats ja poden descarregar-se en l'Oficina Web el certificat que correspon emetre a la Federació per cada Club.

La justificació de la subvenció es tramitarà exclusivament online, per al que serà necessari disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.