El dilluns 31 de gener finalitza el termini per a la sol·licitud d'ajudes a les entitats participants en IR durant la temporada 2021/2022, convocades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

L'objecte d'aquestes ajudes és fomentar i donar suport a les entitats amb equips participants en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'Iniciació al Rendiment, dirigint-se al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, així com les de desplaçaments.

Les sol·licituds d'ajudes es realitzaran exclusivament on-line, per la qual cosa serà necessari disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. El termini de presentació, al costat de tota la documentació requerida, finalitzarà el 31 de gener de 2023.

Consulta tota la informació de la subvenció.

Consulta tota la informació de la subvenció.