La Federació Espanyola de Bàsquet, en col·laboració amb la Federació Aragonesa de Bàsquet, convoca una nova edició del Curs d'Entrenador Superior, de caràcter federatiu i la fase presencial del qual se celebrarà a Saragossa.

Un Curs nacional de caràcter semipresencial amb una càrrega lectiva total de 755 hores, que s'ajusta al que s'estableix en el Pla d'Estudis de l'Escola Nacional d'Entrenadors, agrupant-se en quatre grans blocs: Formació del jugador en l'etapa d'alt rendiment, Entrenament d'alt rendiment de bàsquet, Tàctica d'atac i defensa en bàsquet d'alt rendiment i Direcció d'equips d'alt rendiment en bàsquet.

Els entrenadors interessats hauran de tindre la titulació de Segon Nivell amb les pràctiques finalitzades i presentar la preinscripció a través de la FBCV amb data límit 6 d'abril de 2021. La Fase no Presencial, que es realitzarà per mitjà d'una aula virtual online, començarà a l'abril de 2021 i finalitzarà al desembre de 2021. La Fase Presencial se celebrarà a Saragossa, del 16 al 25 de juliol, abans d'iniciar la Fase de Projectes i la Fase de Pràctiques.

Convocatòria i Preinscripció
Butlletí d'Allotjament