La FBCV convoca les Jornades de Detecció Infantil i Cadet, una iniciativa inclosa dins del Programa de Tecnificació i que té com a objectiu reunir els joves talents de la Comunitat Valenciana en les generacions de 2009 i 2011 (Cadet i Infantil de primer any).

Amb eixa premissa, i atés que les places són limitades, se sol·licita als clubs que inscriguen a les Jornades únicament a aquells jugadors/es que compten amb especials qualitats físic-tècniques amb opcions d'integrar les diferents seleccions autonòmiques.

Aquestes Jornades es desenvoluparan d'acord amb la següent programació:

Generación 2011
Domingo 25 de febrero – Pabellón Alberto Arnal de Manises
Masculino: De 16:30 a 18:00 h.
Femenino: De 18:00 a 19:30 h.

Generación 2009
Domingo 3 de marzo – Pabellón Alberto Arnal de Manises
Masculino: De 16:30 a 18:00 h.
Femenino: De 18:00 a 19:30 h.

Les Jornades de Detecció se celebraran en una única sessió i són de lliure inscripció, encara que per a poder assistir serà imprescindible rebre la convocatòria de la FBCV després d'haver-se apuntat prèviament. Aquesta convocatòria es remetrà als clubs seguint el procediment habitual a través de l'Oficina Web.

Inscripción Detección Cadete
Inscripción Detección Infantil