Igual que en les temporades anteriors, en les Competicions d'Iniciació al Rendiment (IR), on no existeixen cessions de drets, s'obri el procediment per a permetre la gestió esportiva dels equips de formacióAquest procediment està basat en la permuta de drets per part de la FBCV/DGD. Aquestes permutes es realitzaran sempre entre equips amb drets en nivells de competició contigus.

Fins al dia 11 de juliol, les entitats que vulguen participar en el nivell immediat inferior d'on tenen dret podran sol·licitar-lo, al mateix temps que les entitats que vulguen participar en el nivell immediat superior també podran sol·licitar-lo. Acabat el termini, la FBCV/DGD ordenarà les sol·licituds en tots dos sentits i realitzarà les permutes de drets que siguen possibles.