En les Competicions IR, on no existeixen cessions de drets, s'obri el procediment per a permetre la gestió esportiva dels equips de formacióAquest procediment està basat en la permuta de drets per part de la FBCV/DGD. Aquestes permutes es realitzaran sempre entre equips amb drets en nivells de competició contigus.

Fins al dia 9 de juliol, les entitats que vulguen participar en el nivell immediat inferior d'on tenen dret podran sol·licitar-lo, al mateix temps que les entitats que vulguen participar en el nivell immediat superior també podran sol·licitar-lo. Acabat el termini, la FBCV/DGD ordenarà les sol·licituds en tots dos sentits i realitzarà les permutes de drets que siguen possibles.