La distribució de grups s'ha dut a terme segons el que s'estableix en el punt 3.4 de les Normes de Competició:

La distribució de grups s'ha dut a terme segons el que s'estableix en el punt 3.4 de les Normes de Competició:

  1. Atenent criteris geogràfics
  2. Aplicant el criteri dels 15 quilòmetres exclusivament per als Caps de Sèrie, ja que no ha sigut necessari ampliar-lo a més equips.

Els calendaris de joc es publicaran el dia 30 de setembre.