El dimarts 28 de febrer a les 14.00 h. acaba el termini per al canvi d'equip d'un jugador/a, qualsevol que siga la seua categoria i nivell de competició.

Superat aquest termini, es tramitaran fins a la fi de cada competició, sol·licituds de llicències de:

  • jugadors que procedisquen d'un equip d'inferior categoria
  • Jugadors/es que no hagen tramitat llicència en la present temporada.
  • Jugadors/es que, havent sigut donats de baixa en eixe equip, no hagen tramitat llicència en cap altre equip des de la tramitació de la baixa.
  • Entrenadors, assistents i delegats de camp