Aquest dimecres 15 de setembre arranca la primera etapa del Programa Activa't Famílies, una iniciativa de la qual es podrà beneficiar el bàsquet de la Comunitat Valenciana després de la incorporació de la FBCV a la Comunitat de l’Esport al costat del conjunt de Federacions Autonòmiques.

El Programa Actívate Familias és un projecte promogut per la Fundació Trinidad Alfonso que naix en el context de la crisi sanitària i econòmica provocada pel COVID-19 i que pretén que cap menor d'edat abandone o no s'inicie en la pràctica esportiva per raons econòmiques. L'objectiu és ajudar les famílies a afrontar la totalitat o part de les despeses que comporta la pràctica esportiva federada dels seus fill/es menors d'edat. Aquesta ajuda es destinarà a sufragar la quota anual del club esportiu del qual formen part.

La Fundació assignarà fins a 150 euros per cada esportista menor d'edat i que complisca algun d'aquests tres requisits:

  1. Rebre la Renda Valenciana d'Inclusió.
  2. Rebre la Beca menjador de la Generalitat Valenciana (en cas que l'esportista curse l'ESO o Batxiller en centre sense possibilitat de sol·licitar beca menjador, podrà acollir-se a l'ajuda si algun germà és beneficiari de la Beca menjador de la Generalitat Valenciana)
  3. Pare i mare (tots dos) o un d'ells (en cas de família monoparental) estan en atur o afectats per un ERTO o reben la prestació per cessament d'activitat i treball per compte propi.

Les famílies interessades a sol·licitar l'ajuda podran fer-ho a través dels seus clubs en dos períodes:

  1. Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021 (La documentación entregada en este primer plazo con algún tipo de salvedad que no se pudiera subsanar a tiempo, sería remitida al segundo plazo).
  2. Del 15 de novembre de 2021 al 14 de gener de 2022.

A partir de l'1 d'octubre, els clubs podran presentar a la FBCV la sol·licitud de les ajudes que, al mateix temps, les entitats hagen rebut prèviament per part de les famílies dels esportistes. Aquesta sol·licitud del Club amb totes les peticions dels seus esportistes es realitzarà a través de l'Oficina Web. Per tant, no ha de remetre's cap mena de documentació per correu electrònic o qualsevol altra via, sinó que únicament serà tramitada la documentació presentada a partir del dia 1 d'octubre a través de l'Oficina Web.

Tota la documentació quedarà custodiada per la FBCV, no facilitant-se cap dada personal. Únicament es comunicarà a la Fundació Trinidad Alfonso com a promotora del projecte el nombre d'esportistes (i el seu número de document identificatiu) que compleixen els requisits en cada Club.

Cal recordar que per a beneficiar-se de les ajudes és necessari que l'esportista haja nascut a partir de l'1 de gener de 2004 i forme part d'un Club participant en les competicions Júnior, IR, Jocs Esportius de l'Ajuntament de València o Jocs Esportius de l'Ajuntament de Castelló en la temporada 2021-2022.

El Programa Activa't Famílies beneficiarà al bàsquet de la Comunitat Valenciana igual que també acaba de fer-ho el Programa Activate Equipos, pel qual s'atorguen ajudes als equips en les principals categories nacionals. En el cas del bàsquet, reben aquestes ajudes HLA Alacant i TAU Castelló (LEB Or) i NB Paterna (LF Challenge).

Bases Reguladores
Requisits
Document Sol·licitud Família-Club
Document Sol·licitud Club-FBCV
Llistat d'esportistes sol·licitants