La Federació Espanyola de Bàsquet, en col·laboració amb la Federació Calatalana de Bàsquet, convoca un nou Curs d'Entrenador Superior. Es tracta de l'edició número 47, de caràcter nacional i semipresencial amb una càrrega lectiva total de 755 hores i de caràcter federatiu.

La càrrega lectiva s'ajusta al que s'estableix en el Pla d'Estudis de l'Escola Nacional d'Entrenadors i s'agrupa en quatre grans blocs: Formació del jugador en l'etapa d'alt rendiment, Entrenament d'alta rendiment de bàsquet, Tàctica d'atac i defensa en bàsquet d'alt rendiment i Direcció d'equips d'alt rendiment en bàsquet. Les hores lectives es distribuiran entre el Bloc Comú (200), l'específic de bàsquet (280), el projecte final (75) i les pràctiques (200).

Els entrenadors interessats hauran de tindre la titulació de Segon Nivell amb les pràctiques finalitzades i presentar la preinscripció abans del 14 d'abril de 2023. La Fase no Presencial, que es realitzarà per mitjà d'una aula virtual online, començarà a finals d'abril i finalitzarà al desembre de 2023. La Fase Presencial se celebrarà en La Salle Bonanova de Barcelona, del 7 al 16 de juliol, abans d'iniciar la Fase de Projectes i la Fase de Pràctiques.

Accedeix a tota la documentació necessària. Per a qualsevol dubte, contactar amb [email protected]