La Federació Espanyola de Bàsquet, en col·laboració amb la Federació Aragonesa de Bàsquet, convoca una nova edició del Curs d'Entrenador Superior, de caràcter federatiu i la fase presencial del qual tornarà a celebrar-se a Saragossa. Les inscripcions estaran obertes fins al 18 d'abril.

Es tracta de l'edició número 46 del Curs Superior d'Entrenadors, de caràcter nacional i semipresencial amb una càrrega lectiva total de 755 hores i de caràcter federatiu. La càrrega lectiva s'ajusta al que s'estableix en el Pla d'Estudis de l'Escola Nacional d'Entrenadors i s'agrupen en quatre grans blocs: Formació del jugador en l'etapa d'alt rendiment, Entrenament d'alt rendiment de bàsquet, Tàctica d'atac i defensa en bàsquet d'alt rendiment i Direcció d'equips d'alt rendiment en bàsquet.

Les hores lectives es distribuiran entre el Bloc Comú (200), l'específic de bàsquet (280), el projecte final (75) i les pràctiques (200). Els entrenadors interessats hauran de tindre la titulació de Segon Nivell amb les pràctiques finalitzades i presentar la preinscripció adjunta abans del 18 d'abril de 2022. La Fase no Presencial, que es realitzarà per mitjà d'una aula virtual online, començarà a l'abril i finalitzarà al desembre de 2022. La Fase Presencial se celebrarà a Saragossa, del 8 al 17 de juliol, abans d'iniciar la Fase de Projectes i la Fase de Pràctiques.

Accedeix a tota la informació