Accedeix a les Bases de la convocatòria, l'objecte de la qual és ajudar a sufragar, totalment o parcialment, les despeses derivades de la realització de les seues activitats de formació no reglada en l'esport a entrenadores de bàsquet de Nivell 1 i Nivell 2.

Accede a las Bases de la convocatoria, cuyo objeto es ayudar a sufragar, total o parcialmente, los gastos derivados de la realización de sus actividades de formación no reglada en el deporte a entrenadoras de baloncesto de Nivel 1 y Nivel 2.