Ja pot consultar-se la distribució de grups en la categoría Benjamí.

La distribució s'ha dut a terme segons el que s'estableix en el punt 3.4 de les Bases de Competició IR:

  1. Atenent criteris geogràfics
  2. Aplicant el criteri dels 15 quilòmetres en cas de ser necessari, inicialment per als Caps de Sèrie (en les categories en les quals existeix aquesta condició) i posteriorment per a la resta d'equips implicats.

Els calendaris de joc es publicaran el dia 10 d'octubre.