Sigue abierto el plazo para solicitar a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte las ayudas para las entidades participantes en IR durante la temporada 2022/2023.

L'objecte d'aquestes ajudes és fomentar i donar suport a les entitats amb equips participants en els XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'Iniciació al Rendiment, dirigint-se al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, així com les de desplaçaments.

Les sol·licituds d'ajudes es realitzaran exclusivament on-line, per la qual cosa serà necessari disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. El termini de presentació, al costat de tota la documentació requerida, finalitzarà el 31 de gener de 2023.

De la documentación necesaria, la FBCV ha puesto a disposición de todos los clubes en la Oficina Web el certificado que corresponde emitir a esta Federación.

Consulta tota la informació de la subvenció.