La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha obert el termini de sol·licitud d'ajudes per a les entitats participants en IR durant la temporada 2021/2022.

L'objecte d'aquestes ajudes és fomentar i donar suport a les entitats amb equips participants en els XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en el nivell d'Iniciació al Rendiment, dirigint-se al finançament de les despeses que es generen per quotes de participació, que comprenen les despeses d'inscripció, llicències i arbitratges, així com les de desplaçaments.

Les sol·licituds d'ajudes es realitzaran exclusivament on-line, per la qual cosa serà necessari disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. El termini de presentació, al costat de tota la documentació requerida, finalitzarà el 31 de gener de 2024.

De la documentació necessària, la FBCV ja ha posat a la disposició de tots els clubs en l'Oficina Web el certificat que correspon emetre a aquesta Federació.

Consulta tota la informació de la subvenció.