La Diputació d'Alacant ha convocat el Pla d'Ajudes a Entitats Esportives de la província d'Alacant per a l'organització de Projectes i Activitats Esportives relacionades amb la Salut i la Igualtat 2022.

En el Butlletí Oficial de la Província, núm. 55, de data 21 de març de 2022, apareixen publicats l'Anunci amb les Bases íntegres de la Convocatòria, així com l'Anunci-extracte d'aquesta.

El termini per a presentació de sol·licituds és de 20 dies naturals, a comptar a partir del dia 22 de març de 2022.