Què és la formació contínua?

El Programa de Formació Contínua es compon d'una sèrie d'activitats formatives desenvolupat al llarg de la Comunitat Valenciana, per a així crear una oferta contínua que permeta completar i actualitzar els coneixements de tots els entrenadors de bàsquet.

febrer

Subtipus

Nivel curso/Tipo árbitro/Bloque FC Ent

Província

Tipus

Portada

Motivació

Formar-se i reciclar-se és clau en tots els àmbits per a aconseguir des de la millora específica del jugador, fins als èxits d'un equip, entitat esportiva o federació.

Convalidació de pràctiques

Totes les activitats del Programa de Formació Contínua són vàlides per a la comptabilització d'hores per a les pràctiques dels cursos d'entrenador FBCV.

Inscripció gratuïta

Actualment les activitats del Programa de Formació Contínua d'Entrenadors són de caràcter gratuït, sent sufragades per la FBCV al 100%.

Àmplia oferta

Trobaràs tota la nostra oferta en l'agenda d'activitats.

Continua avançant

La nostra Formació Contínua d'entrenadors t'ajudarà a tindre una base sòlida, amb la formació especialitzada per a créixer com a entrenador de bàsquet.

Blocs de contingut

Som conscients que l'activitat de l'entrenador abasta coneixement. L'oferta formativa del nostre Programa de Formació Contínua abasta més aspectes que l'apartat tecnicotàctic.

Tàctica

Amb els continguts més propis de la "pissarra" de l'entrenador, com són les accions tecnicotàctiques col·lectives del joc i els propis sistemes de joc, tant en atac com en defensa.

Formació del jugador

Contiene los aspectos intrínsecos a la formación individual del jugador, como son las acciones técnico-tácticas individuales del juego, ofensivas y defensivas, y la detección y selección de talentos.

Dirección de equipos y partidos

Engloba todos los contenidos propios de la labor del entrenador como gestor de grupos tanto en la cancha como fuera de ella, como son a dirección de equipos, las reglas de juego, la dirección de partidos, la observación del juego y las tecnologías que facilitan su desarrollo.. También se tratan los aspectos legales o normativos que conciernen al entrenador.

Entrenament

Son los contenidos que ayudan al entrenador a la hora de planificar y desarrollar su labor. Entrene en la categoría que entrene, el entrenador debe conocer todos los aspectos relacionados con la metodología de la enseñanza y del entrenamiento, su planificación y evaluación, además de preparación física i primeros auxilios.

Complements

Hi ha aspectes "legals", també referents a la salut, que són importants per al desenvolupament de la labor de l'entrenador com la seguretat esportiva, la normativa i el reglament i que estan en constant evolució.

Format d’activitats

Diverses de les qüestions més freqüents, en les quals poden sorgir dubtes, queden reflectides a continuació:

Tallers en pista

Desenvolupament d'un tema tecnicotàctic exposat per un conferenciant en el qual les demostracions les fan els propis assistents a l'activitat.

Tallers en aula

Després d'una introducció teòrica del conferenciant, es resolen casos pràctics per part dels assistents, de manera individual o per grups de treball.

Taula redona

Reflexió entre diversos conferenciants en relació a un tema.

Clínic en pista

Desenvolupament d'un tema tecnicotàctic exposat per un conferenciant en el qual les demostracions les fan els jugadors convidats.

Clínic en aula

Exposició d'un tema per part d'un conferenciant.

X
X
X