Cursos Entrenadors

El nostre objectiu és maximitzar la teua preparació i els teus coneixements com a entrenador.

Els nostres cursos i dates Com són els nostres cursos? Preguntes freqüents Inscriu-te a un curs

Els nostres cursos

El nostre objectiu és maximitzar la teua preparació i els teus coneixements com a entrenador/a amb cursos de nivell 1 i cursos de nivell 2.

Vídeo-Presencial

Un horari adaptat a tu, per a compaginar-ho amb la teua vida personal i laboral. Només et desplaçaràs per als exàmens

No presencial

Aula web oberta 24h, amb material sempre a la teua disposició. Tu decideixes el teu horari.

Pràctiques

Aplicar el coneixement adquirit durant el curs i ampliar-lo amb la formació contínua.

Inscriu-te

abril

Subtipus

Nivel curso/Tipo árbitro/Bloque FC Ent

Generación/Categoría árbitro

Província

Tipus

Portada

Com són els nostres cursos?

Els nostres cursos d'entrenador es desenvolupen 100% online, combinant classes vídeo-presencials amb formació no presencial a través de l'Aula Web. A més, poden ser extensius o intensius.

Els exàmens sí que es realitzen presencialment. En el moment de la inscripció, l'alumne haurà d'indicar on realitzarà l'examen, triant entre les diferents opcions.

Nivell 1
T'acredita per a dirigir principalment equips en categories de formació
400 hores
· Continguts 100% online
· Exàmens i practiques presencials
395 €
amb facilitats de pagament
No és necessària titulació prèvia
Nivell 1 al detall
Nivell 2
T'acredita per a entrenar en les nostres principals categories
610 hores
· Continguts 100% online
· Exàmens i practiques presencials
495 €
amb facilitats de pagament
Requereix titulació de
Nivell 1
Nivell 2 al detall

Preguntes freqüents

Diverses de les qüestions més freqüents, en les quals poden sorgir dubtes, queden reflectides a continuació:

Quant costa el curs?

El cost total d'inscripció i matriculació dels cursos complets és de:

395 euros tots els cursos de Nivell 1
495 euros tots els cursos de Nivell 2

Si et matricules d'assignatures pendents de cursos anteriors hauràs de realitzar la inscripció i consultar el preu ja que varia en funció de les assignatures suspeses.

Si tinc un compromís en vigor, puc utilitzar-ho per a realitzar el curs?

Aquells entrenadors que tinguen en vigor, en el moment de formalitzar la inscripció, el compromís de realitzar el curs per a poder tramitar la llicència d'entrenador hauran d'abonar tan sols la diferència entre la quantitat aportada en el compromís i el preu del curs. En el procés d'inscripció, s'aplicarà aquesta reducció econòmica de manera automàtica.

Si vaig fer un curs anterior, puc examinar-me només de les assignatures que em van quedar pendents?

Hauràs de realitzar la inscripció a traves de l'aplicació corresponent, indicant que vas fer un curs anteriorment amb nosaltres.

Si el curs que vas fer és anterior al 2008 posa't en contacte amb nosaltres i vist el teu expedient, t'indicarem mitjançant correu electrònic les assignatures que has de realitzar en el present curs, l'import corresponent a abonar per aquestes assignatures i el procés per a inscriure't.

Si el curs que vas realitzar és posterior a 2011 la mateixa aplicació t'indicarà les assignatures que has de realitzar i l'import a abonar.

Amb la meua titulació acadèmica, quines assignatures poden ser convalidades?

Per a donar validesa a la compensació s'haurà de presentar l'original del títol corresponent, o qualsevol altre títol que haja sigut declarat homologat abans del començament del curs.

Pots consultar les assignatures a convalidar dins del quadre de convalidacions publicat en el document general.

La compensació o convalidació d'assignatures dins del curs NO modifica el preu d'aquest.

Les assignatures del Bloc Comú que es detallen en el document del nivell corresponent tindran la consideració de Superades Per Compensació (SPC). Es pot consultar més informació en l'apartat COMPENSACIÓ D'ASSIGNATURES PER SUPERACIÓ D'ENSENYAMENTS OFICIALS en el document del nivell corresponent.

Amb aquesta titulació, És possible tramitar llicència en qualsevol federació? Es pot accedir posteriorment al Curs de Nivell Superior impartit per la FEB?

La FBCV decideix convocar Cursos d'Entrenador de Bàsquet en l'àmbit federatiu, els quals:

Estan reconeguts per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), permetent l'accés al Curs Superior des del Nivell 2.

Tenen validesa per a obtindre llicència d'entrenador en qualsevol federació autonòmica de bàsquet, segons les condicions de cada categoria.

NO està dins de les titulacions oficials de la Conselleria d'Educació, per la qual cosa pot NO ser vàlida per a determinades contractacions com a entrenador on l'entitat contractant exigisca la titulació oficial.

Com es realitzarà la part vídeo-presencial? Quines dates/horaris tindrà la part vídeo-presencial? Quan començarà el curs?

En el DOCUMENT del curs corresponent es poden consultar els horaris de les sessions vídeo-presencials i el calendari corresponent. Totes elles de realitzaran online

L'assistència és obligatòria per a tots els alumnes (excepte convalidacions). Es permet un absentisme màxim d'un 25% de les hores lectives VÍDEO-PRESENCIALS. En el cas de superar el 25% de les hores lectives vídeo-presencials, l'alumne no podrà presentar-se a l'examen de cap de les assignatures en la convocatòria ordinària.

Es demana com a requisit alguna titulació acadèmica?

Com NO està dins de les titulacions oficials de la Conselleria d'Educació, no és necessària cap titulació acadèmica per a l'accés.

Què han de presentar els estrangers? Només és vàlid el NIE o també s'accepta el passaport?

El passaport és també un document vàlid per a presentar en la inscripció.

Quan puc fer les practiques?

Una vegada superat el bloc comú l'alumne podrà començar el període de pràctiques sempre que haja superat TOTES les assignatures del curs.

Per a això haurà de tramitar llicència d'entrenador amb algun equip/club (tal com té especificat en el document general de cursos).

Si l'alumne no supera totes les assignatures NO podrà presentar les pràctiques ja que constarà com NO APTE del curs havent de tornar a matricular-se en les següents convocatòries.

Per què són federats?

La situació actual de la formació d'entrenadors en la Comunitat Valenciana queda definida amb els següents punts:

Finalització del període transitori (1999-2008), regulat pel 1913/1997 i l'Ordre ECD/3310/2002, durant el qual la FBCV va impartir Cursos de Tècnic Esportiu amb l'aprovació del Consell Valencià de l’Esport.

En aqueix període la FBCV va desenvolupar 35 cursos de Nivell 1 amb 1.106 alumnes i 8 cursos de Nivell 2 amb 318 alumnes.

La Conselleria d'Educació, una vegada finalitzat el període transitori, és l'autoritat competent a l'hora de desenvolupar els ensenyaments esportius en la Comunitat Valenciana. Des de 2008 fins a 2012, l'esmentada Conselleria NO desenvolupa la implantació del Reial decret 234/2005 que regula els ensenyaments específics de bàsquet. A partir de 2015, aquest RD és substituït pel Reial decret 982/2015, completat amb l'Ordre ECD/481/2017. Des de 2013, la Conselleria d'Educació desenvolupa la seua oferta de cursos acadèmics a través de la xarxa pública de centres d'ensenyament (un únic centre en tota la Comunitat) i d'alguns centres de caràcter privat. Per tant, la implantació d'aquests ensenyaments en l'actualitat és molt poc efectiva, ja que a penes compten amb alumnat degut a l'escassa oferta al llarg de la nostra Comunitat i a un plantejament de cursos que no s'ajusta a les necessitats actuals de l'alumnat.

La FBCV entén que, encara que ja no és una funció exclusiva seua la de formar als tècnics esportius, sí que ha de continuar oferint una formació que capacite a les persones interessades per a poder realitzar les funcions pròpies d'entrenador de bàsquet. És responsabilitat de la FBCV vetlar pel nivell dels seus tècnics i de la seguretat dels seus esportistes, ja que totes dues qüestions estan profundament relacionades.

A partir d'aquestes tres circumstàncies, la FBCV decideix convocar Cursos d'Entrenador de Bàsquet (CdE) en l'àmbit federatiu, els quals:

Compleixen amb els requeriments acadèmics del Reial decret en vigor, és a dir, el contingut del curs federatiu compleix amb el currículum definit en el Reial decret.

Estan reconeguts per la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) permetent l'accés al Curs Superior des del Nivell 2.

Tenen validesa per a obtindre llicència d'entrenador en l'àmbit federatiu, en qualsevol federació autonòmica de bàsquet, segons les condicions de cada categoria.

El CdE NO està dins de les titulacions oficials de la Conselleria d'Educació, per la qual cosa fora de l'àmbit estrictament federatiu pot NO ser vàlida per a determinades contractacions com a entrenador on l'entitat contractant exigisca la titulació oficial.

X
X
X