Transparència

Segons el que s'estableix en la Llei 2/2015 de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, en el seu Article 3.2 i en compliment d'aquest, es detallen les subvencions concedides l'any 2019 a la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana.

Generalitat Valenciana

Esport Federat - Programa I
37.565,00 €
Esport Federat - Programa II
17.197,00 €
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana
20.000,00 €
Seleccions Autonòmiques
5.771,00 €

Excma. Diputació d'Alacant

Programa de Tecnificació
1.288,69€
X
X
X