Eleccions

Segons la Resolució de 16 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, s'ha establit el calendari i procediment dels processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana, segons el DOCV núm. 8298 de data 18 de maig de 2018.

En aquest espai es publicaran tota la normativa i documentació relativa al procés electoral.

Documents

Ordre 20/2018, del 16 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
Reglament Electoral FBCV
Annex III - Composició i Distribució de l’Assemblea General
Annex IV - Calendari per a les eleccions
Annex V - Exposició de censos

Censos

Cens de Persones físiques (esportistes, tècnics-entrenadors i jutges-àrbitres)
Cens d’Entitats Esportives (Oficina Web)

Actes Junta Electoral Federativa

ACTA Nº1 Constitució Junta Electoral Federativa
ACTA Nº2 Reclamacions al Cens
ACTA Nº3 Aprovació Cens definitiu
ACTA Nº4 Publicació de Candidatures presentades
ACTA Nº5 Sorteig Meses Electorals presentades
ACTA Nº6 Proclamació provisional de Candidats
ACTA Nº7 Homologació de paperetes i sobres
ACTA Nº8 Designació d'interventors
ACTA Nº9 Vot per correu
ACTA Nº10 Comunicació de Resultats provisionals
ACTA Nº11 Reclamacions als Resultats
ACTA Nº12 Proclamació definitiva de l'Assemblea General
ACTA Nº13 Esmena de candidatures presentades a la Presidència i Junta Directiva
ACTA Nº14 Candidatures presentades a la Presidència i a la Junta Directiva
ACTA Nº15 Resolució reclamacions presentades a les candidatures a la Presidència i a la Junta Directiva
ACTA Nº16 Resolució reclamacions a resultats de la Presidència i Junta Directiva
ACTA Nº17 Proclamació definitiva de la Presidència i Junta Directiva
X
X
X